Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 1997
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Παρά-μυθοι”

Παρουσίαση τού βιβλίου τής Τασούλα Καραγεωργίου
“Παρά-μυθοι”. Είκοσι ποιητικά κείμενα σε πεζή μορφή,
μύθοι τής εποχής μας, ή αντανακλάσεις των προσωπικών μας
βιωμάτων-μύθων. Εικονογράφηση: Μπέτυ Αράπη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ