Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

«Παίζοντας με τις λέξεις»

Τελική φάση του 2ου Διασχολικού Διαγωνισμού
Γλώσσας-Ετυμολογίας-Ορθογραφίας.
Κριτική επιτροπή (αλφαβητικά):
Ν. Μερκούρη, Φιλόλογος ΝΓΖ, Αντιπρόεδρος της «Νέας Παιδείας»
Γ. Μπασλής, Φιλόλογος, Δρ. Κοινωνιογλωσσολογίας
Ουρ. Σινοπούλου, Φιλόλογος ΝΓΖ, Δρ Θεωρητικής Γλωσσολογίας
Α. Φλιάτουρας, Φιλόλογος, Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας, ΤΕΦ, ΔΠΘ
Α. Φωτεινού, Φιλόλογος ΝΓΖ, Msc
Οργανωτική επιτροπή:
Β. Κουκλάδα, Φιλόλογος ΝΓΖ, MPhil
Μ. Σ. Μπουφίδου, Φιλόλογος ΝΓΖ, Msc

Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη-Γυμνάσιο