Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 6 Μαρτίου 2010
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Παιδείας κείμενα»

Παρουσίαση βιβλίου τού καθηγητή κ. Ανδρέα Καραμάνου, π. πρύτανη τού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και π. Γεν. Γραμματέα τού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ομιλητές: Μαριέττα Γιαννάκου, ευρωβουλευτής, π. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθηγητής Πάνος Λιγομενίδης, ακαδημαϊκός, πρόεδρος τού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, ακαδημαϊκός πρόεδρος τού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας, πρύτανης τού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονίζει η δημοσιογράφος κ. Σοφία Βούλτεψη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ