Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2003
Ώρα 13.30
Αίθουσα Λόγου

“Παγκοσμιοποίηση και Περιβάλλον”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Ηλία Ευθυμιόπουλου.
Ομιλητές οι κ.: Νίκος Σηφουνάκης, Υπουργός Αιγαίου, Παντελής Καψής, Διευθυντής τής εφημ. “Τα Νέα”,Μιχάλης Μοδινός, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ