Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Παγκόσμια λογοτεχνία από τη Μεσοποταμία στη Σελήνη»

Διάλεξη του Martin Puchner, Καθηγητή Θεατρολογίας και Αγγλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας της έδρας Byron and Anita Wien στο Πανεπιστήμιο Harvard.

Τον ομιλητή θα παρουσιάσουν οι καθηγητές Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος, Μέλος της Επιτροπής του ΚΕΣ για το πρόγραμμα Events Series, και Δημήτρης Δημηρούλης, Εταίρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Η ομιλία θα γίνει στα Αγγλικά.

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard – Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία