Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2008
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Ορθογραφικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας»

Παρουσίαση τού νέου έργου τού καθηγητή τής Γλωσσολογίας
κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη.
Ο καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης θα μιλήσει για το νέο Λεξικό και το πρόβλημα τής ορθογραφίας τής ελληνικής γλώσσας.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ