Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2005
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Όροι, αξίες, πράξεις»


Παρουσίαση βιβλίου τού Κοσμά Ψυχοπαίδη.
Ομιλητές οι κ.:
Μ. Αγγελίδης,καθηγητής τού Παντείου Παν/μίου, Γ. Φαράκλας, καθηγητής τού Παντείου Παν/μίου, Α. Λαβράνου, καθηγήτρια τού Παν/μίου Κρήτης, Στ. Δημητρίου, καθηγητής τού Παν/μίου Ιωαννίνων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ