Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

«Οπτική εθνογραφία και εκπαίδευση»

Παρουσίαση βιβλίου της Ρέας Κακάμπουρα και
της Ορσαλίας-Ελένης Κασσαβέτη.
Ομιλητές:
Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ,
Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλολογίας ΕΚΠΑ,
Πάρης Ποτηρόπουλος, Ερευνητής, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ