Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 13 Μαρτίου 1998
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“‘Οψεις τού ελληνικού εθνικισμού στην Κύπρο”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Καίσαρ Μαυράτσα με τίτλο
“‘Οψεις τού ελληνικού εθνικισμού στην Κύπρο”. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Μιχάλης Παπακωνσταντίνου – τ. Υπουργός, Πασχάλης Κιτρομηλίδης – καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Θάνος Λίποβατς – καθηγητής Παντείου Παν/μίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙ