Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Όψεις της Νεολογίας: Σύμφυρση και Επανετυμολόγηση»

(Ολικοί και μερικοί λεξικοί συμφυρμοί στη δημοσιογραφία, τη
διαφήμιση, τα ιστολόγια και τη λογοτεχνία για παιδιά)

Παρουσίαση βιβλίου των Γεωργίας Κατσούδα και Θανάση Νάκα.
Ομιλητές:
Αγγελική Ράλλη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Ευρώπης,
Αμαλία Μόζερ, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ