Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2004
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Ονολογικές Μεταμορφώσεις»


Παρουσίαση τού βιβλίου τού Κ.Γ. Κασίνη.
Ομιλητές οι κ.:
Κ. Γ. Κασίνης, καθηγητής Μεταβυζαντινής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, Βάλτερ Πούχνερ, καθηγητής Θεατρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Κατερίνα Κωστίου, επ. καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών. Αποσπάσματα διαβάζει ο ηθοποιός Τάκης Χρυσικάκος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ