Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Ομήρου Οδύσσεια”

Παρουσίαση τού βιβλίου “Ομήρου Οδύσσεια” σε μετάφραση Αργύρη Εφταλιώτη. Θα μιλήσουν οι κ.κ.Καριοφίλης Μητσάκης – καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος – καθηγητής και διευθυντής τού Ιδρύματος Ελληνικό Ινστιτούτο τής Βοστώνης” και τού Ιδρύματος
“Θησαυρός τής Ελληνικής Γλώσσας”, Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος – αναπληρωτής καθηγητής τού Ιονίου Παν/μίου
και επιμελητής τής έκδοσης.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ