Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Όμηρος – Είκοσι μία εισαγωγικές μελέτες (The Cambridge Comanion to Homer»

Παρουσίαση βιβλίου του Robert Fowler
Ομιλητές: Φλώρα Π. Μανακίδου, καθ. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ,
Στάθης Λιβαθινός, σκηνοθέτης,
Ιωάννης Καζάζης, πρόεδρος κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας ΑΠΘ,
Μενέλαος Χριστόπουλος, πρόεδρος του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών και καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΠΠ,
Μαρία Νούσια, καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ

Συντονιστής: Αλέξης Κωστάλας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ