Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 19 Ιουνίου 1999
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

‘Όμιλος Πνευματικής Ανανεώσεως, 23 Χρόνια Πνευματικής Παρουσίας”

Ομιλία τής κ. Ανδριανής Ηλιοφώτου με θέμα: ‘Όμιλος Πνευματικής Ανανεώσεως, 23 Χρόνια Πνευματικής Παρουσίας”. Θα προηγηθεί σύντομη εισαγωγική ομιλία από τον εκπρόσωπο τού Οίκου των Κυπριακών & Κυπριολογικών Εκδόσεων “ΜΑΜ” και χαιρετισμός από εκπρόσωπο τού”Συνδέσμου Βιβλιοφίλων Κύπρου”.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ.Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (ΚΥΠΡΟΥ)