Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 21 Ιουνίου 2005
Ώρα 13.30
Αίθουσα Λόγου

«Ολυμπιακοί Αγώνες και Δίκαιο – Εισηγήσεις και Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου»

Παρουσίαση βιβλίου.
Θα μιλήσουν: Υπουργός Αναπληρωτής Πολιτισμού κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, καθηγητής κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, βουλευτής, τ. Υπουργός Πολιτισμού, βουλευτής κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, τ. Πρόεδρος τού Κόμματος τού Συνασπισμού τής Αριστεράς και τής Προόδου, καθηγητής κ. Νικόλαος Κλαμαρής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ