Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 10 Μαΐου 2017
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – Ο βίος και η πολιτεία της μητέρας του Μ. Αλεξάνδρου»

Παρουσίαση βιβλίου του Σαράντου Ι. Καργάκου
Ομιλητές:
Λαοκράτης Βάσσης, εκπαιδευτικός – συγγραφέας,
Μαρικαίτη Καμβασινού, συγγραφέας.
Συντονίζει ο Άρης Χαραλαμπάκης, Πρόεδρος Εταιρείας Ιατρών λογοτεχνών

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ