Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2006
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνία»


Παρουσίαση βιβλίου τού Γιώργου Σταμάτη.
Ομιλητές οι κ.:
Πέτρος Βενέτης, Θαλής Κουτούπης, Αντώνης Ζαΐρης,
Ευάγγελος Σόρογκας. Συντονίζει η κ. Μάτα Παπαναστασίου.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ