Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Οικολογική Δόμηση. Σχεδιασμός, συστήματα, υλικά, ευρετήριο αγοράς”

Παρουσίαση τού βιβλίου: “Οικολογική Δόμηση. Σχεδιασμός, συστήματα, υλικά, ευρετήριο αγοράς” τού Διεπιστημονικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών και τού ΥΠΕΧΩΔΕ, Δν/ση Οικιστικής Πολιτικής & Κατοικίας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ