Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 16 Απριλίου 2004
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Οι Τσιφτετελιάζουσες: όπως θα τις έγραφε ο Αριστοφάνης»


Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Αλέξανδρου Αβατάγγελου.Θα μιλήσει ο κ. Κώστας Μπιζάνος, δικηγόρος – μελετητής. Συντονίζει ο κ. Ανδρέας Ρίζος, δημοσιογράφος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ