Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
Ώρα 17.00
Αίθουσα Λόγου

«Οι Σύγχρονες εξελίξεις στις ∆ηµόσιες Συµβάσεις µετά τον Ν 4412/2016»

Hµερίδα µε αφορµή την έκδοση «∆ηµόσιες Συµβάσεις – Ν 4412/2016»
Χαιρετισµός:
Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουµπίνη, Σύµβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Προεδρεύοντες:
Μιχάλης Βροντάκης, Αντιπρόεδρος Συµβουλίου της Επικρατείας ε.τ.
Χρήστος Γεραρής, Πρόεδρος Συµβουλίου της Επικρατείας ε.τ.
Οµιλητές:
Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Kωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Αν. Καθ. Νοµικής Σχολής Παν. Αθηνών
Μαρία Καραµανώφ, Αντιπρόεδρος Συµβουλίου της Επικρατείας
Παναγιώτης Κουτράκος, Καθ. Ευρωπαϊκού ∆ικαίου City University of London
Φερενίκη Παναγοπούλου – Κουτνατζή, Επ.Καθ. Παντείου Πανεπιστηµίου
Ιωάννης Σαρµάς, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ