Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2003
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Οι Σελλιανοί»

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Κώστα Ι. Ανδρεαδάκη.
Ομιλητές οι κ.: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, δ/ντρια Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, Γεώργιος Ροζόκος, φιλόλογος, καθηγητής Φ.Ε., Μ. Δριδάκης, διευθυντής Τραπέζης, γεν. γραμματέας Κρυονερίτη, Μαρία Παπαδάκη-Δημαράτου, καθηγήτρια, πρόεδρος Συλλόγου «Κρυονερίτης».
Την εκδήλωση πλαισιώνει η ομάδα ριζίτικου τραγουδιού «Αίγαγρος».
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΕΛΛΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «Ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ»