Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 22 Απριλίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Οι περιπέτειες ενός συγγραφέα στο χώρο τής Ιστορίας και τής Βιογραφίας”

Με αφορμή την έκδοση τού βιβλίου “Στέφανος Ξένος: σκηνές από το δράμα τού ελληνισμού σε ανατολή και δύση (1821-1894)”, θα πραγματοποιηθεί ομιλία τού κ. Ζέφυρου Καυκαλίδη με θέμα:
“Οι περιπέτειες ενός συγγραφέα στο χώρο τής Ιστορίας και τής Βιογραφίας”.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ