Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 30 Ιουνίου 1999
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Οι ελληνικοί ναυτικοί χάρτες-Πορτολάνοι”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Γιώργου Τόλια με τίτλο:
“Οι ελληνικοί ναυτικοί χάρτες-Πορτολάνοι”.
Θα μιλήσουν η κ. Άννα Αβραμέα-καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης,
ο κ. Ίων Σιώτης-πρόεδρος τού Ε.Ι.Ε. και ο συγγραφέας τού βιβλίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΚΟΣ