Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Οι Έλληνες τής Λατινικής Αμερικής»

Παρουσίαση βιβλίου τού καθηγητή Αναστάσιου Μ. Τάμη.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης.
Χαιρετίζουν οι κ.: Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ιδρυτής και Πρόεδρος τού «Ιδρύματος Μαρία Τσάκου», Μιχάλης Δαμανάκης, καθηγητής, π. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥ