Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 5 Απριλίου 2002
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Οι διαταραχές αιματικής ροής, δείκτης βαρύτητας και πρόγνωση τής εγκεφαλοαγγειακής νόσου” και “Κακώσεις κεφαλής υπό το φως τής βιο-μηχανικής και κβαντο-μηχανικής”


Παρουσίαση δύο βιβλίων τού κ. Ιωάννη Τεσσέρη.

ΑΦΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ