Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 19 Απριλίου 2000
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Οι αθώοι τού οράματος”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Πέτρου Ανταίου με τίτλο:
“Οι αθώοι τού οράματος”. Θα μιλήσουν: ο κ. Λεωνίδας Κύρκος,
ο κ. Γεώργιος – Αλέξανδρος Μαγκάκης και ο καθηγητής τού Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Γιάννης Μότσιος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ