Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Οι Απόκληροι – Τα Ιδρύματα αγωγής ανηλίκων”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Ν. Παναγιωτόπουλου με τίτλο:
“Οι Απόκληροι – Τα Ιδρύματα αγωγής ανηλίκων”.
Θα μιλήσει ο κ. Ε. Παπαταξιάρχης – αναπλ. καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Παν/μιο Αιγαίου, ο κ. Α. Γεωργούλας – αναπλ. καθηγητής κοινωνιολογίας στο Παν/μιο Κρήτης, η κ. Έ. Λαμπροπούλου – επικ. καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντειο Παν/μιο, και ο Α. Αστρινάκης, επικ.καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Παν/μιο Κρήτης.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ- Μ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ