Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2000
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Οι αναπτυξιακοί θεσμοί τής αυτοδιοίκησης”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Παναγιώτη Μαϊστρου με τίτλο:
“Οι αναπτυξιακοί θεσμοί τής αυτοδιοίκησης”.
Θα μιλήσουν: ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης και ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ