Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2002
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

8ο Ποιητικό Βήμα σε έναν αντιποιητικό κόσμο με θέμα: “Τρεις ποιητές τής Θεσσαλονίκης: Μανόλης Αναγνωστάκης, Κλείτος Κύρου, Πάνος Θασίτης. Πολιτικός ποιητικός λόγος τού βορρά”


Ομιλητές οι κ.:
Ξενοφών Κοκόλης, αναπλ. Καθηγητής Νεολληνικής Φιλολογίας τού Α.Π.Θ., Παναγιώτης Μουλλάς, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας τού Α.Π.Θ.
Ποιήματα θα αποδώσουν οι ηθοποιοί κ.: Γιώργος Κιμούλης, Φιλαρέτη Κομνηνού.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ