Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010
Ώρα 13.30
Αίθουσα Λόγου

«Οδηγός για τη Λισαβόνα. Ταξίδι στο νέο θεσμικό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Παρουσίαση βιβλίου του Κώστα Μποτόπουλου
Ομιλητές: Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Κώστας Μποτόπουλος, Δρ. Συναταγματικού Δικαίου, τ. ευρωβουλευτής
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Πάυλος Τσίμας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ