Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2001
Ώρα 13.00
Αίθουσα Λόγου

“Ο βρασμός ψυχικής ορμής στο ποινικό δίκαιο”


Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Στυλιανού Παπαγεωργίου – Γονατά.
Ομιλητές οι κ.: Γεώργιος – Αλέξανδρος Μαγκάκης, καθηγητής,
τ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Ευάγγελος Κρουσταλλάκης, αντιπρόεδρος
Αρείου Πάγου, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, καθηγητής & αντιπρύτανης τού Παν/μίου Θράκης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ