Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 8 Απριλίου 2003
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ο βίος και το έργο τού Κ. Π. Καβάφη”

Παρουσίαση τού βιβλίου των Δημήτρη Δασκαλόπουλου και Μαρίας Στασινοπούλου.
Ομιλητές οι κ.: Diana Haas, καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Παν/μιο Πατρών,
Ξ. Α. Κοκόλης, καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τού Α.Π.Θ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ