Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 1998
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ο Θούριος τού Ρήγα και η Μουσική του”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Σίμωνος Καρά με τίτλο: “Ο Θούριος τού Ρήγα και η Μουσική του”. Ορχήστρα και μονωδοί τού Συλλόγου Προς Διάδοσιν τής Εθνικής Μουσικής τού Σίμωνος Καρά θα εκτελέσουν μικρό πρόγραμμα τραγουδιών σχετικών με το θέμα τού βιβλίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑ