Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 6 Μαΐου 2008
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Ο θησαυρός της ευτυχίας»

Παρουσίαση βιβλίου τού Γιώργη Οικονομόπουλου
Ομιλητές οι κ.: Γρ. Ψαριανός, βουλευτής, Παν. Κανελλάκης, δικηγόρος, συγγραφέας, Χάρης Λύτας, συγγραφέας, Γ. Μποτονάκης, ψυχίατρος,
Γ. Οικονομόπουλος, γιατρός, συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΚΤΟΣ