Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 1998
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Ο τελευταίος Ελληνισμός τής Μικράς Ασίας”

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων ιστορικής μνήμης για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό ,το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία πραγματοποιεί εκδήλωση με θέμα:
“Ο τελευταίος Ελληνισμός τής Μικράς Ασίας”. Θα μιλήσουν: ο Γενικός Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, καθηγητής κ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης με θέμα: “Ιστορική μνήμη και επιστημονική έρευνα. Ο Ελληνισμός τής Μικράς Ασίας και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών”. Επίσης, ο προϊστάμενος τού Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, μουσικολόγος κ. Μάρκος Φ. Δραγούμης θα πραγματοποιήσει μια “Μουσική Περιήγηση στη Μικρά Ασία”. Κατά τη διάρκεια τής εκδήλωσης θα γίνουν και τα εγκαίνια τής φωτογραφικής έκθεσης με θέμα: “Ο τελευταίος Ελληνισμός τής Μικράς Ασίας” με φωτογραφίες από τη ζωή τού Μικρασιατικού Ελληνισμού. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου.

ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ