Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 1998
Αίθουσα Τέχνης

“Ο τελευταίος Ελληνισμός τής Μικράς Ασίας”

Συνεχίζεται η φωτογραφική έκθεση με θέμα:
“Ο τελευταίος Ελληνισμός τής Μικράς Ασίας”, με φωτογραφίες
από τη ζωή τού Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου.
Ώρες λειτουργίας: 10.00 – 14.30 και 18.00 – 21.30

ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ