Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 3 Μαΐου 2010
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Ο Ταξιδευτής»

Παρουσίαση μικρού θαλασσινού ανθολογίου των: Δρα Ελισάβετ Στ. Γράψα, ιστορικού και Κατερίνας Δημ. Μαρούδα, Ζωγράφου.
Ομιλητές: Δρ Μαρία Τάσου- Αθανασιάδη, φιλόλογος, Μάνος Στεφανίδης,
επ. καθηγητής τού Κ.Π.Α., Τηλέμαχος Χυτήρης, συγγραφέας και βουλευτής.
Κείμενα διαβάζουν οι ηθοποιοί: Ηλίας Λογοθέτης και Μαρία Ζαχαρή.