Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 5 Απριλίου 2013
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Ο Πύργος του Μπίστη – Μουβελά στις Στενιές»

Παρουσίαση βιβλίου.
Ομιλητές: Δημήτριος Κυρτάτας, καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Δημήτριος Φιλιππίδης, Ομότιμος καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ηλίας Κολοβός, καθ. Πανεπιστημίου Κρήτης,
Νικόλαος Βασιλόπουλος, Αρχιτέκτων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ