Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

«Ο παραδοσιακός χορός στην εκπαίδευση. Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις»

Παρουσίαση Βιβλίου της Ελευθερίας Γκαρτζονίκα – Κώτσικα
Ομιλητές:
Μάγδα Ζωγράφου, καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γεώργιος Φλουρής, ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ρέα Κακαμπούρα – Τίλη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Χρήστος παπακώστας, Επίκουρος καθηγητής ΣΕΦΑΑ Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συντονίζει ο Ευάγγελος Αυδίκος, καθηγητής Λαογραφίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Παραδοσιακά τραγούδια θα πάιξει η κομπανία του Δημήτρη Κώτσικα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ