Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 6 Μαρτίου 1997
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Ο Μείζον Ελληνισμός, ο Βαλκάνιος, ο Βορειοηπειρωτικός”

Ομιλία με θέμα “Ο Μείζον Ελληνισμός, ο Βαλκάνιος,
ο Βορειοηπειρωτικός”. Συντονιστής : Νικόλαος Θέμελης.
Ομιλητές : Αχιλ. Λαζάρου και Εμ. Γούναρης. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ