Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 1997
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Ο Ματρίκολας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Κωνσταντίνου Παπούτση
“Ο Ματρίκολας”. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Prof. Filippo D’Oria, ελληνιστής, καθηγητής Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου τής Νάπολης, Τίνα Ζωγοπούλου, εκδότρια, Νίκος Σηφουνάκης, βουλεύτης,
τ. υπουργός, Γιάννης Τσένης, δημοσιογράφος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ PERUGIA