Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 19 Μαρτίου 1997
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Ο Κωστής Μπαστιάς στα Χρόνια τού Μεσοπολέμου-Χρονογραφία, Εργογραφία, Βιβλιογραφία”

Παρουσίαση τού δίτομου έργου “Ο Κωστής Μπαστιάς στα Χρόνια
τού Μεσοπολέμου-Χρονογραφία, Εργογραφία, Βιβλιογραφία”.
Το έργο θα παρουσιάσουν: Ο Αλέξ. Αργυρίου, Ιστορικός
τής λογοτεχνίας, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, Ιστορικός τού θεάτρου και ο Γιάννης Κ.Μπαστιάς.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ