Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 20 Μαρτίου 2006
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Ο φυλακισμένος τού Αλγερίου. Ο Θερβάντες στη ναυμαχία τής Ναυπάκτου»

Παρουσίαση τής ελληνικής έκδοσης τού βιβλίου τού Antonio Cavanillas de Blas.Τον συγγραφέα θα παρουσιάσει ο καθηγητής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Χασιώτης. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ