Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 17.00
Αίθουσα Λόγου

«Ο διαλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»

Eπιστημονική Hμερίδα
Χαιρετίζουν:
Σ. Περράκης, Πρέσβης, Μον. Αντ. της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Ε. Αντωνόπουλος, Προέδρος Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ
1η Συνεδρίαση
Προεδρεύων: Κ. Μενουδάκος, Προέδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Εισηγητές: Λ.-Α. Σισιλιάνος, Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ,
Ε. Νίκα, Σύμβουλος Επικρατείας,
Η. Μάζος, Σύμβουλος Επικρατείας,
Α. Λαζανά, Référendaire στο ΕΔΔΑ, Ε. Αργυρός, Πάρεδρος του ΣτΕ,
Α. Γκαγκάτση, Référendaire στο ΕΔΔΑ
2η Συνεδρίαση
Προεδρεύων: Καθ. Β. Σκουρής, Πρόεδρος ε.τ. Δικαστηρίου Ευρ. Ένωσης
Εισηγητές: Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Ν. Σανσονέτης, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας στη Γραμματεία του ΕΔΔΑ,
Λ.-Α. Σισιλιάνος, Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ,
Ε. Πρεβεδούρου, Καθ. Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ)