Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018
Ώρα 17.00
Αίθουσα Λόγου

«Ο διάλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής ένωσης»

Επιστημονική Ημερίδα
1η Ενότητα
Προεδρεύων: Β. Σκουρής, Επίτιμος Πρόεδρος του Δικαστηρίου Ε.Ε.,
Εισηγητές: Μ. Βηλαράς, Πρόεδρος Τμήματος του Δ.Ε.Ε.,
Ε. Αντωνόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Δικ. Λειτουργών του Σ.τ.Ε.,
Ν. Σορτίκος, Προϊστάμενος του ελληνικού μεταφρ. τμήματος Δ.Ε.Ε.
2η Ενότητα
Προεδρεύων: Χ. Γεραρής, Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.τ.Ε.,
Εισηγητές: Δ. Γρατσίας, Πρόεδρος Τμήματος του Γεν.Δικαστηρίου της ΕΕ,
Χ. Ευαγγελίου, Πάρεδρος του Σ.τ.Ε.,
Β. Γκέρτσος, Πάρεδρος του Σ.τ.Ε.

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας