Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

«Ο διάλογος και η κριτική για το νέο πρόγραμμα σπουδών στα θρησκευτικά: μια οφειλόμενη απάντηση»

Ομιλητές:
Δημήτριος Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.,
Μάριος Λιάγκης, Επίκουρος καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.,
Άγγελος Βαλλιανάτος, Σχολικός Σύμβουλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΚΑΙΡΟΣ»