Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Ο ανάριθμος δρόμος, από την πολιτικοποίηση τής κοινωνίας στην κοινωνικοποίηση τής πολιτικής»

Παρουσίαση βιβλίου τού Νίκου Δόικου.
Ομιλητές: Ευάγγελος Βενιζέλος, βουλευτής, Κώστας Χρυσόγονος,
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή τού Α.Π.Θ.,
Νίκος Δόικος, συγγραφέας.
Συντονιστής: Πέτρος Παπασαραντόπουλος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ