Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Ο άναρχος άρχεται και ο Λόγος σαρκούται»

Ύμνοι στο Θείο Βρέφος από την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία και τη Βυζαντινή Χορωδία τού Εθνικού Ωδείου, υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση τού μαέστρου Μιχάλη Μακρή.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ