Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 12 Μαΐου 1998
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ο Άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα τού Εβραίου στη λογοτεχνία”-“τα Πρακτικά τού Γ’ Συμποσίου Ιστορίας: Κατοχή και Αντίσταση”

Παρουσίαση των δύο βιβλίων τής Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου:
“Ο Άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα τού Εβραίου στη λογοτεχνία” των εκδόσεων Θεμέλιο, και “τα Πρακτικά τού Γ’ Συμποσίου Ιστορίας: Κατοχή και Αντίσταση”, των εκδόσεων Βάνιας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ