Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2006
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Τα όρια τής διακινδύνευσης»


Παρουσίαση βιβλίου τού καθηγητή κ. Παναγιώτη Νούτσου.
Ομιλητές οι κ.:
Νίκος Καραπιδάκης, καθηγητής Ιονίου Παν/μίου, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ομότιμος διευθυντής Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Αθηνών και ο συγγραφέας τού βιβλίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ